Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Dolenni

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 


CLERA HEDDIW

Beth yw ystyr 'Clera'?
Nid acronym yw'r gair! 'Clerwyr' oedd yr hen air am y bobl hynny, yn gerddorion a beirdd proffesiynol, oedd yn crwydro'r wlad yn ymarfer eu crefft. Y gair am eu proffesiwn oedd 'clera'.

Swyddogion a Phwyllgor Gwaith 2015:
Cadeirydd: Siwan Evans
Ysgrifennydd: Elliw Iwan
Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth: Meurig Williams

Aelodau'r Pwyllgor Gwaith:
Robin Huw Bowen
Gwenno Roberts
Steve Jeans
Gary Northeast

Gellir lawrlwytho copi o gyfansoddiad Clera yma.

Gweithdai
Mae Clera yn trefnu gweithdai bob blwyddyn yn y Gogledd, y Canolbarth a'r De. Cafwyd nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru i redeg prosiect Sesiwn dros Gymru, a thrwy hwn trefnwyd ystod eang o weithdai, dosbarthiadau a sesiynau ar draws y wlad o Fawrth 1af 2012 i Fawrth 1af 2013. Bu rhagor o weithdai a dosbarthiadau yn rhedeg o Fai 2013 hyd Fehefin 2014 dan gynllun Alawon Cymru, eto gyda chefnogaeth Cymgor Celfyddydau Cymru. Roedd y cynllun yma hefyd yn hyrwyddo a chefnogi clybiau alawon ar draws y wlad ac mae'r Clybiau Alawon yn dal i redeg dros y wlad. Ceir y wybodaeth diweddaraf ar ein gwefan www.sesiwn.com.

Yn ogystal sefydlu clybiau alawon newydd ar draws Gymru, cynhyrchom y llyfr Alawon Sesiwn, casgliad o 81 alaw wedi'u cyflwyno mewn setiau sesiwn a hefyd gwefan www.alawoncymru.com, lle gellir gwrando ar yr alawon yn ogystal darllen y gerddoriaeth.Yr Eisteddfod Genedlaethol
Mae Clera yn rhedeg sesiwynau yn Ty Gwerin ar faes yr Eisteddfod ac yn perffromio o dro i dro o gwmpas y maes, ac yn arwain sesiynau yn yr ardal leol. Gweler www.sesiwn.com am fanylion.

Sesiynau
Dyma rai Sesiynau anffurfiol y mae croeso i bawb ymuno â nhw:

Yr Iard Gychod, Bangor, ar yr ail nos Lun o bob mis.

Sesiwn Caerdydd - 8.30pm - 11pm
1af a 3ydd nos Lun y mis, yn y City Arms, Canol y Ddinas,
10 - 12 Quay Street, (i ffwrdd o Westgate Street gyferbyn Stadiwm y Mileniwm)Caerdydd CF10 1EA, FFn: 029 20225258
2il, 4ydd a 5ed nos Lun y mis yn y Butcher's Arms
29 Llandaff Road, Canton, Caerdydd CF11 9NG, FFn: 029 20214506

Tafarn y Blue Bell, Helygain, y drydedd nos Sul o bob mis.
Clwb Brynamlwg, Campws Prifysgol Aberystwyth,
nos Iau cyntaf ym mhob mis.

Clybiau Offerynnol ac Alawon
Clwb Alawon Dolanog (Sir Drefaldwyn): anfonwch e-bost
Clwb Pibau / Pibgorn Llanwnda (ger Caernarfon): dan ofal Idris Morris Jones idris@benallt.wanadoo.co.uk
Clwb Alawon Neuadd Les Ystradgynlais:
cysylltwch Geraint Roberts 01639 843163, the.welfare.arts@powys.gov.uk neu y-neuadd-les.co.uk


Casgliad o alawon sesiwn ar-lein
Gallwch wrando a gweld nodau casgliad o alawon traddodiadol y gallwch eu lawrlwytho ar wefan Alawon Cymru

Lluniau:
Gweithdai Clera a sesiynau mewn gwahanol rhannau'r wlad.


English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri