Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Dolenni

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 


DIGWYDDIADAU - 2017

Daeth cynllun Telynor Cymru 2016 i ben eleni
Llwyddodd i ddysgu dull telynoru'r Sipiwn drwy gynnal cyngherddau ar draws Gymru i ddathlu genedigaeth John Roberts, Telynor Cymru yn 1816, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Bu dathliad arbennnig yn y Drenewydd ar ddiwrnod ei benblwydd yn 200 mlynedd a bu cyngerdd arbennig gan Gòr o delynorion fu'n rhan o'r cynllun fel rhan o Ŵyl Gregynog.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Clera 2017 am 4.00 yr hwyr yn yr ystafell cynadleddau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mòn am 4.00 ar brynhawn dydd Mawrth, Awst 8fed.

Bydd Clera yn rhan o Tŷ Gwerin eto y flwyddyn nesaf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, o ddydd Sadwrn, Awst 4ydd tan ddydd Sadwrn Awst 11eg.
Bydd gweithdai/sesiynau a pherfformiadau gwerin bob dydd yn ogystal â chystadleuthau offeryn gwerin a grŵp gwerin yn ystod yr wythnos. Cewch ragor o wybodaeth ar wefannau www.sesiwn.com a www.eisteddfod.cymru.
Y dyddiad cau am gystadleuthau, gan gynnwys unawdau a grwpiau lleisiol ac offerynnol yw Mai 1af.

Mae ganddym ddwy erthygl diddorol ar y crwth ar ein gwefan:
Crwth olaf yr hen draddodiad

gan Stephen Jones, Sir Drefaldwyn
Darganfyddiad newydd am hen offeryn
gan Emyr Davies ac Emma Lile, Saint Fagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch at wefan www.sesiwn.com i weld gweithdai a chlybiau alawon,
ac at ein gwefan www.alawoncymru.com am gasgliad o alawon Cymreig.

Y Glerorfa yw Cerddorfa Werin Cymru

cliciwch i chwyddo'r llun

Ffurfiwyd y Glerorfa i ddathlu dengmlwyddiant Clera yn 2006.
Bu'r Glerorfa yn flaenllaw fel rhan o dîm Cymru yng Ngwyl pan Geltaidd Lorient yn 2008
ac yn chwarae mewn llawer o gyngherddau ar draws Cymru ers hynny.

Perfformiodd Y Glerorfa gyngerdd yn Nhŷ Siamas, Dolgellau ar nos Sadwrn Ionawr 24ain 2015.
Perfformiom mewn dau gyngerdd ar ddiwedd mis Mehefin yn ein taith haf 2015, un a drefnwyd gan Gyfeillion Ellis Wynne yn Ysgol Ardudwy, Harlech, a chyngerdd awyr-agored yn Plas Glyn-y-weddw yn Llanbedrog, ger Pwllheli. Cynhaliom gyngerdd arall ar nos Sadwrn, Hydref 3 yn Neuadd Ogwen, Bethesda.

Cysylltwch â ni os hoffech drefnu cyngerdd neu berfformiad.

English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri